Wybierz moduł dla siebie

Alfabet
polski alfabet
Ł Ł
nazwa:     wymowa: w
 

Porównanie alfabetu polskiego do cyrylicy, dzięki któremu szybko i łatwo poznasz pisownię polskich liter.

Ortografia
O Zasady pisowni Ó

Ó piszemy, gdy wymienia się w innych formach tego samego wyrazu (wyrazy pokrewne, inne formy gramatyczne) na:

O

E

A

zakończonych na:

-ów

-ówna

-ówka

Ó występuje na początku w tylko kilku wyrazach:

ósemka, ósmy, ów, ówdzie, ówczesny

w liczebnikach:

- dwójka

- trójka

Poznaj zasady poprawnej pisowni dzięki przejrzystym i prostym tabelom prezentującym poszczególne reguły. Rozwiąż testy i sprawdź swoją wiedzę.

Gramatyka
I Przecinki przed spójnikami i zaimkami

Przecinek jest znakiem interpunkcyjnym służącym rozdzielaniu członów zdania lub wypowiedzeń. Przedstawiamy ogólne zasady jego stosowania przed różnego rodzaju spójnikami i zaimkami.

Poznaj zasady budowania zdań złożonych, stosowania przecinków czy odmiany przez przypadki. Przetestuj zdobyte wiadomości odpowiadając na przygotowane przez nas pytania.

Sprawdź wiedzę
G Pytanie testowe


Drogie samochody są często ...... przez złodziei.

Ponad 400 pytań.
Różne zagadnienia z gramatyki i interpunkcji.
Cztery możliwe odpowiedzi, ale tylko jedna jest poprawna.
Sprawdź się w naszym wielkim teście!

Najpopularniejsze

Tablica ogłoszeń

Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu.